top of page
NAŠE SLUŽBY
ONLINE SLUŽBY

O NÁS

FAX A COPY CONSULT, spol. s r.o. sa už od svojho vzniku profiluje ako spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva, miezd a daní pre rôznych zákazníkov, od malých firiem, či živnostníkov, až po veľké nadnárodné spoločnosti, so stovkami zamestnancov.

Regionálne spoločnosť pôsobí hlavne v Bratislavskom kraji, svojich klientov má však aj v ostatných častiach Slovenska.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitný, komplexný a včasný servis pre všetkých klientov s dôrazom na vysokú odbornosť vykonávaných prác, dlhodobú spoluprácu a individuálny prístup ku každému zákazníkovi.

O NÁS

HISTÓRIA

Naša spoločnosť vznikla v roku 1993 ako poradenská spoločnosť so zameraním na externé vedenie účtovníctva, spracovávanie miezd a účtovno - ekonomické poradenstvo (outsourcing). Tieto služby sme na začiatku poskytovali predovšetkým spoločnostiam skupiny Fax & Copy.

Postupom času sa spolu s rozvojom spoločnosti rozširovalo aj portfólio klientov o subjekty z rôznych oblastí podnikania. Tak ako sa postupne menila štruktúra našich obchodných partnerov, rozširoval sa aj rozsah našich produktov.

 

Dnes sme schopní poskytovať full-servisové účtovno-ekonomické poradenstvo, pričom na väčšine činností spolupracujeme s licencovanými odborníkmi.

HISTÓRIA

FILOZOFIA

Náš tím je pripravený zvládnuť všetky úlohy a požiadavky našich klientov. Chceme byť spoľahlivým a plnohodnotným partnerom, ktorý dokáže pomôcť pri riešení problémov a zabezpečiť hlavný cieľ spolupráce - spokojnosť klienta.

 

Aby sme dokázali poskytovať služby najvyššej kvality, je nevyhnutné neustále sebazdokonaľovanie sa a rast nášho know - how. Preto detailne sledujeme všetky novinky, zmeny a trendy, a tým zabezpečujeme pre našich zákazníkov vždy aktuálne informácie a proaktívne riešenia.

FILOZOFIA

NÁŠ TÍM

NÁŠ TÍM

GARANCIA VÁŠHO ÚSPECHU

V súčasnosti sa naša spoločnosť venuje nielen účtovníctvu, ale aj ostatným ekonomickým činnostiam pre klientov. Naše služby využívajú fyzické i právnické osoby, od malých firiem až po stredne veľké spoločnosti. Za všetky vykonávané práce preberáme plnú zodpovednosť, pričom všetky činnosti máme poistené v jednej z najväčších nadnárodných poisťovní.

 

Interní pracovníci sa realizujú aj na akademickej pôde, konkrétne podieľaním sa na publikačnej a prednáškovej práci, čo garantuje ich neustále rastúcu odbornú spôsobilosť. 

 

Kancelária spoločnosti sa nachádza v širšom centre Bratislavy, neďaleko od Justičného paláca.

GARANCIA VÁSHO U
bottom of page